YourSingapore

Why Sign Up?


Don't Miss

ปางช้างแม่ตะมาน

ปางช้างแม่ตะมาน  ปางช้างแม่ตะมานตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติของทิวเขา สายน้ำ และวัฒนธรรมชาวท้องถิ่นชนบท ระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ปางช้างเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและทำกิจกรรมร่วม กับช้างไทยใจดี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2530 จากช้าง 10 เชือก บัดนี้ปางช้างแม่ตะมานมีช้างทั้งหมด 60 เชือก เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมการแสดง ช้าง นั่งช้าง และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผาลีซอ ล่องแพไม้ไผ่ในลำน้ำแม่แตง และเดินป่าระยะสั้น

ช้างไทย เคยเป็นสัญลักษณ์บนผืนธงสีแดงของชาติไทยก่อนหน้าผืนธงไตรรงค์ในปัจจุบันนี้ ช้างเป็นสัตว์มีความความผูกพันกับชาวไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ คนกับช้าง และช้างกับควาญ จึงอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดมา เด็กไทยทุกคนรู้จักเพลง ช้าง  เป็นอย่างดี

การแสดงช้าง

ปาง ช้างแม่ตะมานเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. มีกิจกรรมหลากหลายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ (053) 297060, 297283 โทรสาร (053) 297283

การแสดงช้าง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที เริ่มการแสดงรอบปกติเวลา 09.40 – 10.30 น. รอบพิเศษเวลา 08.30 – 09.20 น. และรอบบ่ายสำหรับการจองเป็นหมู่คณะ (รายละเอียดรอบการแสดง กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม) คุณจะได้พบกับความสามารถอันหลากหลายของช้างนักแสดง

- เปิดการแสดงด้วยขบวนช้างนักแสดง ถือป้าย “ ยินดีต้อนรับ ” และทำท่าสวัสดี แสดงความเคารพผู้ชม
- แสดง ความคุ้นเคยและการสื่อสารระหว่างควาญช้างกับช้าง โดยให้ช้างปฏิบัติตามคำสั่งของควาญ เช่น ให้ช้างนั่ง นอน หรือย่อตัวเพื่อให้ควาญช้างขึ้นลง
- ช้างแสดงการเล่นอุปกรณ์เครื่องดนตรีและการเต้นเข้าจังหวะ
- ช้างออกกำลังกาย โดยการโยนลูกบอลเข้าห่วง และการแตะลูกฟุตบอลเข้าตาข่าย
- ช้างแสดงความแสนรู้ ด้วยการเดินสองขาและใช้ง่วงใส่หมวก ให้ควาญ เก็บของโยนลงตะกร้า การนวดให้คนด้วย การแตะเท้าและง่วงอย่างเบาๆ
- แสดงวิธีการทำงาน ด้วยการเก็บโซ่พันคอช้างด้วยตัวช้างเอง และการชักลากซุงแล้วนำไปเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
- ช้างแสดงความสามารถพิเศษ ด้วยการวาดรูป ที่ค่อยๆ บรรจงตวัดพู่กันลงบนกระดาษมูลช้าง จนออกมาเป็น รูปต้นไม้ที่มีดอกไม้บาน
- ปิดการแสดงด้วยขบวนช้างนักแสดง ถือป้ายแสดงคำว่า “ ขอบคุณ ” และหลังจากนั้น ก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าไป ใกล้ชิดกับช้างได้

และที่ปางช้างแม่ตะมานยังมีบริการให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับ การขี่วัว  ล่องแพไม้ไผ่  เดินป่า  เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา  ล่องแพยาง  และการฝึกเป็นควาญช้าง