YourSingapore

Why Sign Up?


Night Life & Entertainment

ตลาดวโรรส

ไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ จะไม่รู้จักเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ แต่จะมีซักกี่คนที่จะรู้ว่า แหล่งช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ คือตลาดวโรรสหรือกาดหลวง ที่นี่เป็นตลาดที่คนเมืองไปจับจ่ายซื้อของ ริมทางเดินที่คดเคี้ยวในตลาด เต็มไปด้วยอาหารและสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย ตลาดทอดยาวเลียบจากริมแม่น้ำปิงไปถึงคูเมืองเก่า คนที่เคยไปส่วนมากมักจะติดใจในบรรยากาศ ที่แม้จะดูสับสนวุ่นวาย แต่ก็เปี่ยมไปด้วยอัธยาศัยไมตรีอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแบบคนเมือง สินค้าซึ่งเป็นที่นิยม ก็คือ ดอกไม้สดนานาพรรณ ผ้าไหมพื้นเมือง และผ้าฝ้ายทอมือ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองและของฝากจากเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายอย่างเพลิดเพลิน (ตลาดอยู่ระหว่างถ.ช้างม่อย กับถ.วิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)